baifernha

News

กองทรัสต์ KTBSTMR เข้าลงทุน “โครงการ DATA CENTER”

กองทรัสต์ KTBSTMR เพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาว เข้าลงทุนเพิ่มในโครงการ INTERLINK DATA CENTER ไม่เกิน 750 ล้านบาท กระจายความเสี่ยง ชี้สินทรัพย์กองทรัสต์เติบโตขึ้น สวนกระแสโควิด

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ ‘KTBST REIT’ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ KTBSTMR เปิดเผยว่า กองทรัสต์ KTBSTMR ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 อนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการศูนย์รับฝากข้อมูล INTERLINK DATA CENTER วงเงินไม่เกิน 750 ล้านบาท ด้วยการซื้อกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างการลงทุนของกองทรัสต์ KTBSTMR มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้กองทรัสต์มีสัดส่วนการลงทุนประเภท Leasehold 80% และ Freehold 20%

ภายหลังการเข้าลงทุน โครงการ Data Center จะกลับเข้ามาเป็นผู้เช่าเหมาเพียงรายเดียวในระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 ปี (โดยต่ออายุเช่าทุก 3 ปี ต่อเนื่อง 9 ครั้ง) และชำระค่าเช่าแบบสุทธิ (Triple Net Rent)/1 ให้แก่กองทรัสต์ KTBSTMR เป็นรายเดือน ประกอบกับ กองทรัสต์ ลงทุนโดยการใช้เงินกู้ยืม ทำให้โครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์ KTBSTMR มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งมีโอกาสสร้างความมั่นคงของกระแสรายที่เพิ่มขึ้นและสม่ำเสมอได้ระยะยาวดังนั้น การลงทุนเพิ่มในโครงการ INTERLINK DATA CENTER ทำให้ปัจจุบัน

ทั้งนี้กองทรัสต์ KTBSTMR มีมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 3,765.00 ล้านบาท จากการลงทุนในธุรกิจมากถึง 4 ประเภท ได้แก่

โกดังและคลังสินค้า
อาคารสำนักงาน
คอมมูนิตี้มอลล์
ศูนย์รับฝากข้อมูล INTERLINK DATA CENTER

“ตลอดปีที่ผ่านมา อสังหาริมทรัพย์หลายประเภทได้รับผกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะโรงแรมและร้านอาหาร แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น มีการเข้าท่องเที่ยวของต่างชาติเข้ามา แต่ยังไม่กลับมาปกติ อีกทั้งยังมีความกังวลต่อการกลายพันธุ์ของเชื้อสายพันธุ์ใหม่”นายพลสิทธิกล่าว

อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในกองทรัสต์ KTBSTMR นั้นไม่ได้รับผลกระทบ และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นแทบทั้งหมด เช่นเดียวกันกับ สินทรัพย์อย่าง INTERLINK DATA CENTER ที่เป็นกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี และสื่อสารที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เลย ดังนั้นกองทรัสต์ KTBSTMR จึงเป็นการลงทุนที่อยากแนะนำให้นักลงทุนที่ต้องการกระแสรายได้สม่ำเสมอระยะยาวและรับมือภาวะตลาดผันผวนในปีนี้

 

ทั้งนี้ด้วยคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตของสินทรัพย์และการบริหาร ทำให้ กองทรัสต์ KTBSTMR’ สามารถพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน (สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ในอัตรา 0.1039 บาทต่อหน่วยทรัสต์ (คิดเป็น 1.04% สำหรับรอบการดำเนินงาน 54 วัน/2 หรือ คิดเป็น 7.02% สำหรับรอบการดำเนินงาน 365 วัน/3) สะท้อนศักยภาพของกองทรัสต์อิสระแบบผสมกองแรกของไทย

 

สำหรับกองทรัสต์ KTBSTMR เป็นกองทรัสต์อิสระกองแรก ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ได้แก่

อาคารโกดังและคลังสินค้า (Warehouse)
อาคารโรงงาน (Factory)
อาคารสำนักงาน (Office)
อาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall)
จะลงทุนเพิ่มใน ศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center)

ด้วยรูปแบบสินทรัพย์แต่ละโครงการในลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีการออกแบบตัวโครงการและจัดสรรพื้นที่ใช้สอยไว้เป็นอย่างดี ประกอบกับการมุ่งเน้นการจัดหาผู้เช่าที่มีคุณภาพสูง พร้อมบริหารกลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) ให้กระจายตัวได้ดีในแต่ละโครงการ อีกทั้ง กองทรัสต์ KTBSTMR ยังมีการจัดหารายได้จากธุรกิจหลายประเภท และมีศักยภาพในการเติบโตสูง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่มีโอกาสให้อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอในทุกช่วงภาวะเศรษฐกิจ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market

You may also like...